موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

آریا 01

وضعیت بی پناهی : قلب آریا سوراخ است و تحت نظر پزشک می‌باشد.

مبلغ پروژه: 60,000,000 ریال

مبلغ مانده: 49,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 6

مبلغ مشارکت: 11,000,000 ریال

جنسیت : پسر
تاریخ تولد : 1398/11/21
تعداد خواهر و برادر : دو خواهر و دو برادر
وضعیت سکونت : استیجاری
محل سکونت : شهریار
وضعیت بی پناهی : قلب آریا سوراخ است و تحت نظر پزشک می‌باشد.
پدر آریا به هنگام تولد آریا و برادر دو قلویش بردیا به دلیل مخارج سنگین بیمارستان خانواده را ترک کرده و در حال حاضر مفقودی می باشد؛ مادر سرپرست و ناتوان می‌باشد.
برآورد حمایت ماهانه: 400 هزار تومان


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید