موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

آیدا 01

وضعیت بی پناهی: با توجه به اعتیاد پدر خانواده و ترک نمودن منزل مادر سرپرست خانواده بوده و

مبلغ پروژه: 60,000,000 ریال

مبلغ مانده: 58,800,000 ریال

تعداد مشارکت: 3

مبلغ مشارکت: 1,200,000 ریال

جنسیت : دختر
تاریخ تولد: ۲۶/ ۷ /۱۳۹۳
تعداد خواهر و برادر: یک برادر
وضعیت سکونت: استیجاری
محل سکونت: خیرآباد ورامین
وضعیت بی پناهی: با توجه به اعتیاد پدر خانواده و ترک نمودن منزل مادر سرپرست خانواده بوده و از طریق نظافت منازل امرار معاش می کند.
برآورد حمایت ماهانه: ٣٠٠ هزار تومان


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید