موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

ابوالفضل 01

وضعیت بی پناهی : دچار بیماری صرع می باشد.

مبلغ پروژه: 114,000,000 ریال

مبلغ مانده: 89,800,000 ریال

تعداد مشارکت: 6

مبلغ مشارکت: 24,200,000 ریال

جنسیت : پسر
تاریخ تولد :٨٩/٨/١۴
تعداد خواهر و برادر : یک خواهر
وضعیت سکونت : استیجاری
محل سکونت : تهران
وضعیت بی پناهی : دچار بیماری صرع می باشد. پدرش کارگر باربری است و برای ادامه روند درمان نیازمند حمایت مالی می‌باشد.
برآورد حمایت ماهانه: ٩5٠ هزار تومان


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید