موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

سهیل 01

وضعیت بی‌پناهی:کودک دچار هیدروسل و نیازمند به درمان می باشد.

مبلغ پروژه: 42,000,000 ریال

مبلغ مانده: 41,700,000 ریال

تعداد مشارکت: 3

مبلغ مشارکت: 300,000 ریال

جنسیت : پسر
تاریخ تولد : 97/10/8
تعداد خواهر و برادر : یک برادر
وضعیت سکونت : مالک
محل سکونت : ورامین
وضعیت بی پناهی : پدر کارگرساده است وضعیت معیشتی خانواده نامطلوب کودک دچار هیدروسل و نیازمند به درمان می باشد..
برآورد حمایت ماهانه: ٣5٠ هزار تومان


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید