موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

فاطمه سادات 01

وضعیت بی پناهی : پدر و مادر فوت شدن و با مادربزرگ زندگی می کند،مادربزرگ که تنها پناه فاطمه است

مبلغ پروژه: 36,000,000 ریال

مبلغ مانده: 20,800,000 ریال

تعداد مشارکت: 10

مبلغ مشارکت: 15,200,000 ریال

نام کودک : فاطمه سادات

جنسیت : دختر

تاریخ تولد : ٨۵/١/٢۶

وضعیت سکونت : استیجاری

محل سکونت : آزادی

وضعیت بی‌پناهی : پدر و مادر فوت شدن و با مادربزرگ زندگی می‌کند،مادربزرگ که تنها پناه فاطمه است درگیر سرطان می‌باشدهمیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید