موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

محمدحسن 01

وضعیت بی پناهی : کودک دچار هیدروسل و نیازمند به درمان می‌باشد

مبلغ پروژه: 48,000,000 ریال

مبلغ مانده: 33,900,000 ریال

تعداد مشارکت: 7

مبلغ مشارکت: 14,100,000 ریال

جنسیت : پسر
تاریخ تولد : 95/12/23
تعداد خواهر و برادر : یک برادر
وضعیت سکونت : مالک
محل سکونت : ورامین
وضعیت بی پناهی : پدر کارگرساده است و درآمد ماهانه حدودا 500 هزار تومان می باشد. وضعیت معیشتی خانواده نامطلوب، کودک دچار هیدروسل و نیازمند به درمان می‌باشد.
برآورد حمایت ماهانه: 40٠ هزار تومان


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید