موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

نرگس 01

وضعیت بی پناهی : ایتام است و پدر 5 سال است که فوت شدن، مادر سرپرستی خانواده را برعهده دارد

مبلغ پروژه: 48,000,000 ریال

مبلغ مانده: 46,800,000 ریال

تعداد مشارکت: 3

مبلغ مشارکت: 1,200,000 ریال

جنسیت : دختر
تاریخ تولد : 1398
تعداد خواهر و برادر : ندارد
وضعیت سکونت : استیجاری
محل سکونت : خیرآباد ورامین
وضعیت بی پناهی : ایتام است و پدر 5 سال است که فوت شدن، مادر سرپرستی خانواده را برعهده دارد و از طریق پاک کردن سبزیجات امرار معاش می کند. حدود یکسال است که به علت نشت گاز دچار سانحه آتش سوزی شدن و تمام زندگی و اثاثیه منزلشان سوخته است.
برآورد حمایت ماهانه: 400 هزار تومان


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید