موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

امیر عباس

وضعیت : پدر و مادر اعتیاد شدید به مواد مخدر دارند و فرزندان خود را ترک کرده اند.

مبلغ پروژه: 5,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 0
مبلغ مانده: 5,000,000 ريال
جنسیت : پسر
 تاریخ تولد :98/10/1
 تعداد خواهر و برادر : دو خواهر
وضعیت سکونت : استیجاری
 محل سکونت : خیرآباد ورامین
 وضعیت بی پناهی : پدر و مادر اعتیاد شدید به مواد مخدر دارند و فرزندان خود را ترک کرده اند؛ پدر کارتن خواب است و امیر عباس و خواهرانش پیش عمه و پدربزرگشان زندگی می کنند و  به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت هزینه بیمارستان به هنگام ترخیص کودک فاقد گواهی تولد و مدارک هویتی می باشد.
برآورد حمایت ماهانه: 500/000 تومان

علیرضا

وضعیت بی پناهی : در هشت سالگی به هنگام بازی در کانل آب آلوده می افتد که منجر به

مبلغ پروژه: 10,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 0
مبلغ مانده: 10,000,000 ريال
جنسیت : پسر
تاریخ تولد : ۱۲ /۶/ ۱۳۹۱
تعداد خواهر و برادر : یک برادر و یک خواهر
وضعیت سکونت : مالک
محل سکونت : ورامین
وضعیت بی پناهی : در هشت سالگی به هنگام بازی در کانل آب آلوده می افتد که منجر به فلج مغزی می‌شود؛ پدر علیرضا کارگر است و برای تامین مایحتاج نگهداری از جمله پوشک و… نیازمند حمایت می باشد.

آیدا

وضعیت بی پناهی : با توجه به اعتیاد پدر خانواده و ترک نمودن منزل مادر سرپرست خان

مبلغ پروژه: 3,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 0
مبلغ مانده: 3,000,000 ريال
جنسیت : دختر
 تاریخ تولد : ۲۶/ ۷ /۱۳۹۳
 تعداد خواهر و برادر : یک برادر
وضعیت سکونت : استیجاری
 محل سکونت : خیرآباد ورامین
 وضعیت بی پناهی : با توجه به اعتیاد پدر خانواده و ترک نمودن منزل مادر سرپرست خانواده بوده و از طریق نظافت منازل امرار معاش می کند.

آیدین

آیدین متولد 139/2/8

مبلغ پروژه: 3,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 0
مبلغ مانده: 3,000,000 ريال

متولد ۸/۲ /۱۳۹۶

مادر سرپرست خانوار مشغول به نظافت منزل و پدر اعتیاد به شیشه که خانواده را ترک کردند مستاجر خیرآباد ورامینانتخاب نوع پرداخت

همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید