موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

اسنات 1400

وضعیت بی پناهی :اسنات به بیماری متابولیسم و تالاسمی مبتلاست و ماهی یکبار در بیمارستان بستری می شود.

مبلغ پروژه: 40,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 1
مبلغ مانده: 39,900,000 ريال
نام کودک:اسنات
دختر
تک فرزند
وضعیت مسکن : استیجاری
محل سکونت :عبدل اباد

وضعیت بی پناهی :اسنات به بیماری متابولیسم و تالاسمی مبتلاست و ماهی یکبار در بیمارستان بستری میشود
وبرای  هزینه های درمانی  نیازمند حمایت مالی است، پدر آسنات هنگام تولد آسنات و مادرش را ترک کرده است و او به همراه مادر و مادربزرگش زندگی می کند.

برآورد هزینه های ماهیانه :900 هزارتومان
انتخاب نوع پرداخت

همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید